Xeon 5520

Show Menu

Xeon 5520 | 4 x 250GB

$60.00/mo

2.26 Ghz - 1 Processor
4 Cores / 8 Threads

Xeon 5520 | 240 GB SSD + 4 TB

$70.00/mo

2.26 Ghz - 2 Processor
8 Cores / 16 Threads

Xeon 5520 | 2 x 1 TB HDD

$70.00/mo

2.5 Ghz - 2 Processors
8 Cores / 8 Threads